Fontastiko

Logo for my friend @fontastiko See his portfolio on www.gianlucafontana.me (Italian) As seen on: